A A A + | -

Articolul 2057. Pluralitatea de fiduciari

(1) În cazul în care există mai mulţi fiduciari, obligaţiile lor sînt solidare.
(2) În cazul în care drepturile fiduciei sînt transmise mai multor fiduciari împreună, bunurile sînt deţinute în devălmăşie, iar creanţele sînt deţinute cu titlu de creditori solidari.
(3) În cazul în care există mai mulţi fiduciari, cerinţa de a notifica fiduciarii este îndeplinită prin notificarea oricăruia dintre ei, însă notificarea privitoare la schimbarea fiduciarilor trebuie dată fiduciarului care va continua să fie fiduciar după ce schimbarea va produce efect.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune