A A A + | -

Articolul 2061. Prioritatea altor dispoziţii legale

(1) Fiducia în scop de garanţie este supusă dispoziţiilor legale privind garanţiile reale şi, în completare, dispoziţiilor prezentului titlu.
(2) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică raporturilor juridice de fiducie pe piaţa de capital în măsura în care nu contravin Legii nr.171/2012 privind piaţa de capital.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune