A A A + | -

Articolul 2115. Obligaţiile asistentului fiduciei

(1) Asistentul fiduciei este obligat să dezvăluie identitatea fiduciarilor dacă această informaţie îi este cunoscută şi nu este evidentă pe altă cale.
(2) Atunci cînd decide să exercite o împuternicire, asistentul fiduciei este obligat:
a) să acţioneze cu bună-credinţă; şi
b) să nu obţină o îmbogăţire care nu este permisă de condiţiile fiduciei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune