A A A + | -

Articolul 2189. Consecinţele majorării cotei succesorale

Dacă unul dintre moştenitorii legali decade din dreptul la moştenire înainte sau după deschiderea moştenirii şi, ca rezultat, cota succesorală a unui alt moştenitor legal se majorează, cota cu care s-a majorat cota succesorală a celui din urmă este considerată o cotă succesorală distinctă în privinţa legatelor sau a sarcinilor testamentare cu care este grevat acest moştenitor sau moştenitorul decăzut din dreptul la moştenire, precum şi în privinţa obligaţiei de raport.


Adnotare:
Originea reglementării: §1935 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu