A A A + | -

Articolul 2197. Testament în folosul moştenitorilor legali

(1) Dacă testatorul a desemnat prin testament moştenitorii legali fără a indica numele acestora, persoanele care la deschiderea moştenirii ar fi fost chemate la moştenire legală se consideră chemate la moştenire în cotele succesorale ce le revin în conformitate cu legea.
(2) În cazul în care desemnarea prin testament în calitate de moştenitor este stabilită în funcţie de o condiţie suspensivă sau cu indicarea termenului la care se începe calitatea de moştenitor, iar condiţia se împlineşte sau termenul începe să curgă numai după deschiderea moştenirii, dacă există dubii, se consideră desemnată persoana care ar fi devenit moştenitor în cazul în care cel care a lăsat moştenirea ar fi decedat la data împlinirii condiţiei sau a începerii termenului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2066 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune