A A A + | -

Articolul 2199. Copiii testatorului

Dacă testatorul i-a desemnat în calitate de moştenitori pe copiii săi fără a indica numele lor, iar unul dintre copii este decedat la data întocmirii testamentului şi a lăsat după sine rude descendente, atunci, în caz de dubiu, se consideră că descendenţii sînt desemnaţi moştenitori în măsura în care ei ar fi moştenit în baza dreptului de reprezentare în cazul moştenirii legale conform art.2178.


Adnotare:
Originea reglementării: §2068 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune