A A A + | -

Articolul 2200. Descendenţii testatorului

În cazul în care testatorul l-a desemnat în calitate de moştenitor pe un descendent şi ultimul a decăzut din dreptul la moştenire, dacă există dubii, se consideră că descendenţii acestuia din urmă sînt desemnaţi moştenitori în măsura în care aceştia ar fi moştenit în baza dreptului de reprezentare în cazul moştenirii legale conform art.2178.


Adnotare:
Originea reglementării: §2069 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu