A A A + | -

Articolul 2203. Caracterul echivoc al desemnării moştenitorilor

Dacă testatorul a desemnat ca moştenitor o persoană prin particularităţi care pot fi atribuite cîtorva persoane şi este imposibil de a stabili pe cine anume l-a desemnat testatorul, atunci toate aceste persoane se consideră moştenitori cu dreptul la cote succesorale egale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2073 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu