A A A + | -

Articolul 2203. Caracterul echivoc al desemnării moştenitorilor

Dacă testatorul a desemnat ca moştenitor o persoană prin particularităţi care pot fi atribuite cîtorva persoane şi este imposibil de a stabili pe cine anume l-a desemnat testatorul, atunci toate aceste persoane se consideră moştenitori cu dreptul la cote succesorale egale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2073 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune