A A A + | -

Articolul 2207. Condiţia în favoarea unui terţ

În cazul în care condiţia în funcţie de care s-a făcut dispoziţia favorizează un terţ, dacă există dubii, condiţia se consideră împlinită chiar dacă terţul refuză cooperarea necesară pentru realizarea condiţiei.


Adnotare:
Originea reglementării: §2076 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune