A A A + | -

Articolul 2214. Nulitatea unei dispoziţii

Nulitatea unei dispoziţii incluse în testament atrage nulitatea celorlalte dispoziţii numai în cazul în care se presupune că fără dispoziţia nulă testatorul nu ar fi făcut nici celelalte dispoziţii.


Adnotare:
Originea reglementării: §2085 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu