A A A + | -

Articolul 2243. Diminuarea cotelor succesorale

Dacă fiecărui moştenitor i-a fost atribuită o cotă succesorală determinată şi suma cotelor succesorale depăşeşte valoarea masei succesorale, cotele succesorale ale moştenitorilor se diminuează proporţional.


Adnotare:
Originea reglementării: §2090 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune