A A A + | -

Articolul 2248. Cota succesorală prin acrescămînt

Cota succesorală care se dobîndeşte de moştenitori în baza acrescămîntului este considerată o cota succesorală distinctă din masa succesorală în privinţa legatelor şi sarcinilor cu care acest moştenitor sau moştenitorul decăzut din dreptul la moştenire a fost grevat, precum şi în procesul de raport al donaţiilor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2095 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune