A A A + | -

Articolul 2249. Substituţia

(1) Pentru cazul în care moştenitorul decade din dreptul la moştenire pînă sau după deschiderea moştenirii, testatorul este în drept să desemneze în locul lui un alt moştenitor (substituent).
(2) Dacă există dubii, desemnarea substituentului este valabilă şi pentru cazul în care primul moştenitor desemnat nu va putea fi moştenitor, şi pentru cazul cînd acesta va renunţa la moştenire.


Adnotare:
Originea reglementării: §2096 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune