A A A + | -

Articolul 2250. Desemnarea reciprocă în calitate de substituent

(1) Dacă moştenitorii se substituie în mod reciproc sau dacă pentru unul dintre moştenitori restul moştenitorilor au calitatea de substituenţi, dacă există dubii, se consideră că aceştia sînt desemnaţi substituenţi în corespundere cu cotele succesorale.
(2) Dacă toţi moştenitorii sînt în raporturi reciproce de substituenţi, acei moştenitori cărora le-a fost testată o cotă succesorală comună, dacă există dubii, sînt chemaţi la moştenirea acestei cote succesorale în calitate de substituiţi în primul rînd.


Adnotare:
Originea reglementării: §2098 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune