A A A + | -

Articolul 2251. Substituţia şi acrescămîntul

Dreptul de substituţie este prioritar faţă de dreptul la acrescămînt.


Adnotare:
Originea reglementării: §2099 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune