A A A + | -

Articolul 2256. Moştenitorii legali ca moştenitori subsecvenţi

Dacă testatorul a dispus ca o persoană să fie moştenitor doar pînă la o anumită dată sau pînă la survenirea unui anumit eveniment, fără a dispune cine va primi după aceasta masa succesorală, şi dacă el decedează la data respectivă sau la momentul survenirii evenimentului respectiv, atunci se prezumă că persoane desemnate ca moştenitori subsecvenţi sînt moştenitorii legali ai testatorului. În sensul prezentului articol, statul care culege moştenirea vacantă nu constituie moştenitor legal.


Adnotare:
Originea reglementării: §2104 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune