A A A + | -

Articolul 2260. Capacitatea succesorală. Moştenirea moştenitorului subsecvent

(1) Dispoziţiile art.2167 se aplică moştenirii subsecvente în mod corespunzător.
(2) Dacă moştenitorul subsecvent desemnat decedează înainte de producerea evenimentului care duce la survenirea moştenirii subsecvente, dar după data deschiderii moştenirii, atunci dreptul lui trece la moştenitorii lui, cu excepţia cazului în care se poate de presupus că testatorul a avut o altă intenţie. Dacă moştenitorul subsecvent este desemnat sub condiţie suspensivă, se aplică dispoziţiile art.2205.


Adnotare:
Originea reglementării: §2108 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune