A A A + | -

Articolul 2262. Limitele dreptului la moştenirea subsecventă

(1) Dreptul moştenitorului subsecvent se extinde, dacă există dubii, asupra cotei succesorale dobîndite de moştenitorul prealabil în rezultatul decăderii unui comoştenitor din dreptul asupra cotei sale succesorale.
(2) Dreptul moştenitorului subsecvent nu se extinde, dacă există dubii, la legatul prioritar acordat moştenitorului prealabil.


Adnotare:
Originea reglementării: §2110 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune