A A A + | -

Articolul 2273. Determinarea stării moştenirii

Moştenitorul prealabil poate cere, pe cheltuială proprie, ca starea bunurilor care intră în componenţa masei succesorale să fie determinată de experţi. Acelaşi drept îl are şi moştenitorul subsecvent.


Adnotare:
Originea reglementării: §2122 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune