A A A + | -

Articolul 2278. Acordarea garanţiilor. Lipsirea de administrator

(1) Dacă comportamentul moştenitorului prealabil sau situaţia sa financiară precară creează temeri că drepturile moştenitorului subsecvent ar putea fi prejudiciate în mod esenţial, moştenitorul subsecvent poate cere acordarea unei garanţii.
(2) Dacă constată întrunirea condiţiilor alin.(1), notarul obligă moştenitorul prealabil să acorde o garanţie, iar dacă acesta nu o acordă în termenul stabilit, moştenitorul prealabil este lipsit de administrare, iar notarul desemnează un administrator al masei succesorale în locul moştenitorului prealabil conform art.2436. Administrarea încetează dacă moştenitorul prealabil oferă garanţia corespunzătoare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2128 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune