A A A + | -

Articolul 2308. Acrescămîntul

(1) Dacă unul şi acelaşi bun face obiectul legatului în folosul cîtorva persoane, în cazul decăderii uneia dintre acestea pînă sau după deschiderea moştenirii, cota-parte a acesteia majorează proporţional cotele-părţi ale celorlalţi legatari. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care testatorul a determinat cota-parte a fiecăruia. Dacă unora dintre legatari le-a fost lăsată o cotă-parte comună, aceştia, în raport cu ceilalţi legatari, au dreptul la acrescămînt în primul rînd.
(2) Testatorul poate exclude dreptul la acrescămînt.


Adnotare:
Originea reglementării: §2158 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune