A A A + | -

Articolul 2320. Legatul imposibil sau interzis

(1) Un legat este nul dacă presupune o prestaţie imposibilă la momentul deschiderii moştenirii sau dacă încalcă o interdicţie legală din acel moment.
(2) Validitatea legatului nu este afectată de imposibilitatea prestaţiei dacă imposibilitatea poate fi rectificată, iar legatul se va executa în cazul în care prestaţia devine posibilă.
(3) Dacă se acordă un legat care are ca obiect o prestaţie imposibilă, s-a dispus sub o altă condiţie suspensivă sau s-a dispus că începe de la o anumită dată, legatul este valid dacă imposibilitatea este rectificată înainte de îndeplinirea condiţiei sau de acea dată de începere.


Adnotare:
Originea reglementării: §2171 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune