A A A + | -

Articolul 2329. Acceptarea şi renunţarea

(1) Legatarul are opţiunea de a accepta legatul sau de a renunţa la legat.
(2) Dispoziţiile legale referitoare la acceptarea moştenirii sau la renunţarea la moştenire se aplică în mod corespunzător acceptării legatului sau renunţării la legat, dacă în prezenta carte nu s-a dispus altfel.
(3) Dreptul de a cere executarea legatului se stinge dacă legatarul renunţă la legat, cu excepţiile prevăzute de dispoziţiile testamentare.
(4) Renunţarea la legat nu se consideră şi renunţare la moştenire.
(5) Legatarul nu poate să accepte doar o parte din legat sau să renunţe doar la o parte din legat.
(6) Dacă unui legatar i se acordă mai multe legate, legatarul poate renunţa la toate sau la unele dintre ele.


Adnotare:
Originea reglementării: §2180 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune