A A A + | -

Articolul 2350. Desemnarea ajutoarelor sau a succesorului

(1) Testatorul poate împuternici executorul testamentar să-şi desemneze unul sau mai multe ajutoare (coexecutori).
(2) Testatorul poate împuternici executorul testamentar să-şi desemneze un succesor.
(3) Desemnarea se face în modul prevăzut la art.2349 alin.(2).


Adnotare:
Originea reglementării: §2199 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune