A A A + | -

Articolul 2354. Executarea dispoziţiilor testamentare

Executorul testamentar este obligat să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a executa dispoziţiile testamentare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2203 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune