A A A + | -

Articolul 2358. Extinderea dreptului de a contracta obligaţii

Testatorul poate acorda executorului testamentar dreptul de a contracta nelimitat obligaţii în privinţa masei succesorale. Dar, şi în acest caz, executorul testamentar are împuterniciri de a efectua donaţii numai în limitele stabilite de dispoziţiile art.2356 alin.(1) al treilea enunţ.


Adnotare:
Originea reglementării: §2207 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune