A A A + | -

Articolul 2359. Limitarea drepturilor

(1) Executorul testamentar nu are drepturile prevăzute la art.2354-2357 dacă este de presupus că testatorul nu a intenţionat să le acorde executorului testamentar. Dacă în administrarea executorului testamentar se află doar o anumită cotă succesorală sau anumite bunuri din masa succesorală, atribuţiile la dispoziţiile art.2356 alin.(1) al doilea enunţ se acordă numai în raport cu această cotă succesorală sau cu aceste bunuri.
(2) În cazul în care executorul testamentar nu este obligat să execute personal dispoziţiile testatorului, el poate cere moştenitorului executarea acestora, dacă nu este de presupus că testatorul avea altă voinţă.


Adnotare:
Originea reglementării: §2208 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune