A A A + | -

Articolul 2369. Raportul cu moştenitorul. Dările de seamă

(1) La determinarea raporturilor dintre executorul testamentar şi moştenitor se aplică în mod corespunzător regulile privind mandatul.
(2) În cazul unei administrări mai îndelungate, moştenitorul poate cere dări de seamă anuale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2218 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune