A A A + | -

Articolul 2389. Devoluţiunea şi renunţarea la moştenire

(1) Moştenirea trece la moştenitorul îndreptăţit sub rezerva dreptului său de a renunţa la moştenire (devoluţiunea moştenirii).
(2) Statul nu poate renunţa la moştenirea legală.


Adnotare:
Originea reglementării: §1942 BGB

1. Prin această normă nouă, sistemul autohton de drept îmbrățișează principiul dobândirii de drept a moștenirii și abandonează sistemul renunțării implicite (prin neacceptare) de la moștenire. Pentru o explicare a scopului și modului trecerii la principiul respectiv, v. pasajul relevant din N. inf.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune