A A A + | -

Articolul 2390. Acceptarea moştenirii şi renunţarea la moştenire

(1) Cu excepţiile prevăzute de lege, moştenitorul nu mai poate renunţa la moştenire dacă el a acceptat-o în mod implicit, conform alin.(2), sau în mod expres, conform alin.(3).
(2) La expirarea termenului de renunţare, moştenirea se consideră acceptată de către moştenitor. În acest caz, dispoziţiile art.139 alin.(1) lit.e) nu se aplică în raport cu moştenitorul persoană ocrotită sau minor.
(3) Moştenitorul poate depune o declaraţie de acceptare a moştenirii în formă autentică la notarul care desfăşoară procedura succesorală înainte de expirarea termenului de renunţare. Declaraţia poate fi autentificată la oricare notar sau altă persoană abilitată să autentifice acte juridice.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune