A A A + | -

Articolul 2392. Forma renunţării

(1) Renunţarea la moştenire se face prin declaraţie autentică depusă la notarul care desfăşoară procedura succesorală.
(2) Declaraţia se poate autentifica la oricare notar sau la altă persoană abilitată să autentifice acte juridice.
(3) După renunţare, moştenirea nu mai poate fi acceptată.


Adnotare:
Originea reglementării: §1945 BGB

Termenul de renunțare la moștenire, 2021

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune