A A A + | -

Articolul 242. Notarea insolvabilităţii sau lichidării persoanei juridice străine care are sucursală în Republica Moldova

În termen de 14 zile din data iniţierii procedurii de insolvabilitate sau lichidare a persoanei juridice străine ori a unor proceduri avînd un efect similar potrivit legii sale naţionale, administratorul sucursalei este obligat să notifice deţinătorul registrului de publicitate al Republicii Moldova în care este înregistrată sucursala, care va nota acest fapt în registrul de publicitate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune