A A A + | -

Articolul 2422. Cererea de desfăşurare a procedurii de somare

(1) Procedura de somare a creditorilor masei succesorale este desfăşurată de către notarul care desfăşoară procedura succesorală la cererea:
a) oricărui moştenitor. Cu toate acestea, cererea nu poate fi depusă de moştenitorul unic dacă, conform legii, el poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile masei succesorale;
b) administratorului masei succesorale;
c) custodelui masei succesorale sau executorului testamentar, dacă aceştia au împuterniciri de a administra masa succesorală.
(2) Moştenitorul, precum şi executorul testamentar pot cere desfăşurarea procedurii de somare după acceptarea moştenirii.
(3) În cazul în care există mai mulţi moştenitori, indiferent de persoana care a depus-o, cererea de desfăşurare a procedurii de somare şi tabelul creanţelor înaintate profită tuturor celorlalţi moştenitori; dispoziţiile legale privind răspunderea nelimitată rămîn neafectate. În cazul moştenirii subsecvente, această regulă se aplică în mod corespunzător moştenitorilor prealabili şi moştenitorilor subsecvenţi.
(4) Dacă moştenitorul şi-a vîndut cota succesorală, atît cumpărătorul, cît şi moştenitorul pot depune cerere de desfăşurare a procedurii de somare. Indiferent de persoana care a depus-o, cererea de desfăşurare a procedurii de somare şi tabelul creanţelor înaintate profită atît vînzătorului, cît şi cumpărătorului; dispoziţiile legale privind răspunderea nelimitată rămîn neafectate. Această regulă se aplică în mod corespunzător cazurilor în care o persoană a vîndut cota succesorală dobîndită prin contract sau pe altă cale s-a obligat să vîndă cota succesorală dobîndită în temeiul legii sau pe altă cale.
(5) La cererea de desfăşurare a procedurii de somare se anexează lista creditorilor cunoscuţi, cu indicarea adresei de contact cunoscute.
(6) Dacă s-a depus cerere de intentare a procesului de insolvabilitate a masei succesorale, procedura de somare nu se poate desfăşura, iar dacă a început, va fi oprită.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune