A A A + | -

Articolul 2430. Instituirea unei administrări asupra masei succesorale. Insolvabilitatea masei succesorale

(1) Răspunderea moştenitorului pentru obligaţiile masei succesorale se limitează la activul masei succesorale şi nu se extinde asupra patrimoniului pe care îl are în afara cotei succesorale ce îi revine, dacă se dispune administrarea masei succesorale în scopul satisfacerii creditorilor sau dacă a fost intentat procesul de insolvabilitate a masei succesorale.
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), moştenitorul poartă răspundere şi cu patrimoniul său în afara cotei succesorale (răspundere nelimitată) pentru toate obligaţiile masei succesorale în cazurile prevăzute la art.2449 alin.(1) şi art.2460 ori doar pentru obligaţia creditorului menţionat la art.2461 alin.(3).


Adnotare:
Originea reglementării: §1975 BGB

Octavian Cazac — Introducere în răspunderea moștenitorului, 2020

 

Elena Mocanu — Acțiunile notarului în cazul demarării procedurilor de limitare a răspunderii moștenitorului, 2020

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune