A A A + | -

Articolul 2436. Administrarea masei succesorale

(1) Administrarea masei succesorale se dispune de către notarul care desfăşoară procedura succesorală, la cererea moştenitorului, chiar şi înainte de acceptarea moştenirii.
(2) La cererea creditorului masei succesorale, administrarea ei se dispune dacă există motive să se creadă că, în rezultatul comportamentului unui moştenitor sau al situaţiei patrimoniale a unui moştenitor, se periclitează satisfacerea creanţelor tuturor creditorilor masei succesorale din contul masei succesorale. Cererea nu mai poate fi înaintată dacă au trecut 2 ani de la acceptarea moştenirii de către cel puţin un moştenitor.
(3) Înainte de a dispune administrarea masei succesorale, notarul va cita pentru audiere toţi comoştenitorii şi, după caz, executorul testamentar sau custodele masei succesorale.
(4) Poate fi desemnat administrator al masei succesorale doar administratorul autorizat în condiţiile legii.


Adnotare:
Originea reglementării: §1981 BGB

Lilia Chirtoacă — Administrarea masei succesorale, 2020

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune