A A A + | -

Articolul 2445. Excepţia de insuficienţă a masei succesorale

(1) În cazul în care, în legătură cu insuficienţa masei succesorale, nu este rezonabilă instituirea administrării ei sau intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale ori, din acelaşi motiv, încetează administrarea masei succesorale, ori încetează procesul de insolvabilitate, atunci moştenitorul poate refuza satisfacerea creditorilor masei succesorale, în măsura în care masa succesorală a devenit insuficientă. În această situaţie, moştenitorul este obligat să transmită ceea ce a rămas din masa succesorală în vederea satisfacerii creditorilor în ordinea procedurii de executare silită.
(2) Drepturile moştenitorului nu se exclud doar prin faptul că, după deschiderea moştenirii, creditorul a obţinut, pe calea procedurii de executare silită sau pe altă cale, un drept de gaj sau de ipotecă ori o înregistrare provizorie sau o notare.


Adnotare:
Originea reglementării: §1990 BGB

Octavian Cazac — Excepția de insuficiență a masei succesorale, 2020

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune