A A A + | -

Articolul 2483. Persoanele care dobîndesc moştenirea de la posesorul masei succesorale

Persoana care a dobîndit prin contract masa succesorală de la un posesor al masei succesorale este considerată posesor al masei succesorale în raport cu moştenitorul.


Adnotare:
Originea reglementării: §2030 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune