A A A + | -

Articolul 2489. Invocarea dreptului de preemţiune în raport cu cumpărătorul

(1) Dacă cota vîndută a fost transmisă cumpărătorului, comoştenitorii pot invoca faţă de acesta dreptul de preemţiune pe care îl au faţă de vînzător conform dispoziţiilor art.2488. Dreptul de preemţiune faţă de vînzător expiră odată cu transmiterea cotei succesorale a acestuia.
(2) Vînzătorul trebuie să informeze neîntîrziat comoştenitorii despre transmiterea cotei succesorale în temeiul vînzării.


Adnotare:
Originea reglementării: §2035 BGB

Pentru modul de exercitare a dreptului de preemțiune, v. adnotarea la art. 1146.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune