A A A + | -

Articolul 2502. Principii generale privind formarea şi atribuirea loturilor din masa succesorală

(1) La formarea loturilor din masa succesorală şi atribuirea lor comoştenitorilor se iau în considerare necesităţile şi interesele speciale ale fiecărui comoştenitor, dorinţa titularilor cotelor succesorale care formează majoritatea masei succesorale şi voinţa exprimată de testator prin dispoziţie testamentară.
(2) Dacă în locul unui succesibil vin la moştenire, în temeiul dreptului de reprezentare, mai mulţi descendenţi, partajul se va efectua în primul rînd între tulpini şi, ulterior, în cadrul tulpinii.
(3) Un bun care face parte din masa succesorală şi nu poate fi divizat în natură sau care, dacă ar rămîne în coproprietatea comoştenitorilor, nu ar putea fi folosit în mod util conform destinaţiei se va atribui unuia dintre comoştenitori.
(4) Dacă moştenitorii nu ajung la un acord privind atribuirea unui bun, bunul se va vinde la licitaţie publică sau, cu acordul tuturor, la licitaţie între comoştenitori, iar produsul vînzării se va atribui comoştenitorilor proporţional cotelor succesorale.
(5) Dacă la partajul masei succesorale valoarea bunului atribuit unui moştenitor este mai mare decît valoarea cotei succesorale a acestuia, comoştenitorului îi incumbă obligaţia să plătească o sultă celorlalţi comoştenitori.
(6) La partajul masei succesorale, bunurile care compun o unitate economică, un set sau o altă universalitate a cărei separare îi va reduce valoarea nu vor fi separate dacă măcar unul din comoştenitori se opune separării, cu excepţia cazului în care prin dispoziţie testamentară s-a dispus separarea.
(7) La partajul masei succesorale, bunul cu valoare sentimentală specială pentru o familie nu va fi vîndut dacă măcar unul dintre comoştenitori se opune vînzării. În acest caz, bunul va fi vîndut la licitaţie doar între comoştenitori.
(8) Dacă, după partajul masei succesorale, se constată noi bunuri ale masei succesorale, ele vor fi partajate după aceleaşi reguli (partajul complementar).


Adnotare:
Originea reglementării: §159-161 Legea privind moștenirea a Estoniei; art. 827 și 892 Cod civil francez

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune