A A A + | -

Articolul 2503. Preferinţa la atribuirea bunurilor din masa succesorală

(1) Comoştenitorul are dreptul preferenţial la atribuirea bunurilor din masa succesorală al căror coproprietar era împreună cu defunctul la data deschiderii moştenirii. Această regulă nu aduce atingere dispoziţiilor legale sau dispoziţiilor din actele de constituire ale societăţilor comerciale privind moştenirea părţii sociale.
(2) Comoştenitorul are dreptul preferenţial la atribuirea dreptului de proprietate sau a dreptului de locaţiune care aparţinea defunctului asupra locuinţei în care acel comoştenitor îşi avea reşedinţa obişnuită la data deschiderii moştenirii, precum şi asupra mobilierului cu care era dotat.
(3) Comoştenitorul are dreptul preferenţial la atribuirea dreptului de proprietate sau a dreptului de locaţiune care aparţinea defunctului asupra imobilului în care acel comoştenitor desfăşura o activitate profesională sau de întreprinzător la data deschiderii moştenirii, precum şi asupra bunurilor mobile cu care era dotat.
(4) Comoştenitorul are dreptul preferenţial la atribuirea universalităţii bunurilor mobile necesare pentru exploatarea terenului agricol dacă proprietatea sau arenda acelui teren agricol a trecut prin devoluţiune la acel comoştenitor ori el încheie o nouă arendă în privinţa acelui teren agricol.
(5) În cazul în care mai mulţi comoştenitori invocă drepturile preferenţiale, se va ţine cont de aptitudinea solicitanţilor de a administra şi de a întreţine bunul în cauză. În cazul în care bunul ţine de o activitate sau este o parte socială într-o societate comercială, se va ţine cont de durata participării personale a solicitantului în acea activitate înainte de data deschiderii moştenirii.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 831 și 831-2 Cod civil francez

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune