A A A + | -

Articolul 2527. Somaţia de declarare a creanţelor

(1) Fiecare comoştenitor poate solicita public creditorilor masei succesorale să notifice comoştenitorii sau notarul despre creanţe în termen de 6 luni. Dacă s-a făcut somaţia publică, după partaj, fiecare comoştenitor răspunde pentru creanţă numai proporţional cu cota succesorală, cu excepţia cazului în care creanţele au fost notificate înaintea expirării termenului sau dacă despre ele se cunoştea la momentul partajului.
(2) Somaţia se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi într-o publicaţie locală selectată de notar. Termenul începe să curgă de la ultima publicare a anunţului. Costurile intră în sarcina moştenitorului care a făcut somaţia de declarare a creanţelor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2061 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune