A A A + | -

Articolul 2591. Declararea dispariţiei fără veste sau a decesului

Declararea dispariţiei fără veste, declararea decesului, constatarea morţii, precum şi prezumpţiile de viaţă sau de moarte a persoanei fizice sînt guvernate de ultima lege naţională a acestei persoane. În cazul în care este imposibilă determinarea acestei legi, se aplică legea Republicii Moldova.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune