A A A + | -

Articolul 2642. Domeniul de aplicare în cazul încălcării dreptului de proprietate intelectuală

În sensul prezentului capitol, prevederile art.2637 se aplică obligaţiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune