A A A + | -

Articolul 265. Retragerea asociatului din societatea în nume colectiv

(1) Asociatul societăţii în nume colectiv are dreptul să se retragă din ea cu condiţia informării celorlalţi asociaţi cu cel puţin 6 luni pînă la data retragerii.
(2) Acordul dintre asociaţii societăţii în nume colectiv asupra renunţării la dreptul de retragere din societate este nul.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune