A A A + | -

Articolul 2652. Obligaţiile necontractuale

(1) În sensul prezentului capitol, „prejudiciu” reprezintă orice consecinţă a unei fapte ilicite, a îmbogăţirii nejustificate, a negotiorum gestio (gestiune de afaceri) sau a culpa in contrahendo (răspundere precontractuală).
(2) Prezentul capitol se aplică şi obligaţiilor necontractuale care pot surveni în viitor.
(3) Orice referire în prezentul capitol la:
a) un fapt cauzator de prejudicii – include acele fapte în urma cărora se pot produce prejudicii; şi
b) un prejudiciu – include prejudiciul care este probabil să se producă în viitor.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II)

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune