A A A + | -

Articolul 2653. Alegerea legii aplicabile fiduciei

(1) Fiducia este supusă legii alese de constituitor.
(2) Dispoziţiile art.2615 rămîn aplicabile.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 6 din Convenția de la Haga nr. 30 din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă fiduciei (trustului); art. 2659 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune