A A A + | -

Articolul 2654. Determinarea obiectivă a legii aplicabile fiduciei

În lipsa alegerii legii aplicabile, precum şi în cazul în care legea aleasă nu cunoaşte instituţia fiduciei, se aplică legea statului cu care fiducia prezintă cele mai strînse legături. În acest scop, se ţine seama îndeosebi de:
a) locul de administrare a masei patrimoniale fiduciare, desemnat de constituitor;
b) locul situării bunurilor din componenţa masei patrimoniale fiduciare;
c) locul unde fiduciarul îşi are reşedinţa obişnuită sau, după caz, sediul;
d) scopul fiduciei şi locul unde acesta urmează să se realizeze.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 7 din Convenția de la Haga nr. 30 din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă fiduciei (trustului); art. 2660 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune