A A A + | -

Articolul 2656. Situaţiile speciale

Un element al fiduciei, susceptibil de a fi izolat, şi în special administrarea acestuia, poate fi supus unei legi distincte.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 9 din Convenția de la Haga nr. 30 din 1 iulie 1985 privind legea aplicabilă fiduciei (trustului); art. 2662 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune