A A A + | -

Articolul 2660. Dispoziţii pentru cauză de moarte, altele decît pactele asupra unei succesiuni viitoare

(1) O dispoziţie pentru cauză de moarte, alta decît un pact asupra unei succesiuni viitoare, este reglementată, în privinţa admisibilităţii sale şi a condiţiilor de fond, de legea care, în temeiul prezentului capitol, ar fi fost aplicabilă succesiunii persoanei care a întocmit dispoziţia în cazul în care aceasta ar fi decedat în ziua întocmirii dispoziţiei.
(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin.(1), o persoană poate alege ca lege care să îi reglementeze dispoziţia pentru cauză de moarte, cu privire la admisibilitatea şi condiţiile de fond ale acesteia, legea pe care acea persoană ar fi putut să o aleagă în conformitate cu art.2658, în condiţiile stabilite de respectivul articol.
(3) Dispoziţiile alin.(1) se aplică, după caz, modificării sau revocării dispoziţiei pentru cauză de moarte, alta decît un pact asupra unei succesiuni viitoare. În eventualitatea alegerii legii în conformitate cu alin.(2), modificarea sau revocarea este reglementată de legea aleasă.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune