A A A + | -

Articolul 2662. Condiţiile de fond ale dispoziţiilor pentru cauză de moarte

(1) În sensul art.2660 şi 2661, se referă la condiţiile de fond următoarele elemente:
a) capacitatea persoanei care întocmeşte dispoziţia pentru cauză de moarte de a întocmi o astfel de dispoziţie;
b) cauzele speciale care împiedică persoana care întocmeşte dispoziţia să dispună în beneficiul anumitor persoane sau care împiedică o persoană să primească bunuri succesorale de la persoana care întocmeşte dispoziţia;
c) admisibilitatea reprezentării în vederea întocmirii unei dispoziţii pentru cauză de moarte;
d) interpretarea dispoziţiei;
e) dolul, violenţa, eroarea şi oricare alte aspecte referitoare la consimţămîntul sau la intenţia persoanei care întocmeşte dispoziţia.
(2) În cazul în care o persoană are capacitatea de a întocmi o dispoziţie pentru cauză de moarte în temeiul legii aplicabile în conformitate cu art.2660 sau 2661, schimbarea ulterioară a legii aplicabile nu afectează capacitatea sa de a modifica sau de a revoca o astfel de dispoziţie.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune